Glöm inte att ställa krav på ditt parti

Informationen ovanför visar hur stor genomslagskraft politiska skandaler har och hur det pŒverkar partiet ifrŒga. Längre tillbaka i tiden verkar det som att partisympati varken pŒverkas kortsiktigt eller långsiktigt, trots att andelen väljare som upger att de misstror fšr politikerna škat. Under 90-talet fick Tobleroneaffären stor medial uppståndelse och misstron mot politiker sköt i höjden samtidigt som Socialdemokraterna gjorde ett rekordtapp. Under 2000-talet har misstron politikerna Œter minskat samtidigt som effekterna av skandaler har minskat, med undantag fšr Moderaternas valstugeskandal som föregick ett stort väljartapp i det efterföljande valet. Vi hoppas att man tar historien i beaktande och att de folkvaldas övertramp inte lämnas ouppmärksammade.

Datan är insamlad från statistiska centralbyrån.

Hoppas du fann detta intressant!

Vi är tre studenter pŒ Hyper Island under programmet Digital Data Strategy.